Ankara Varak Tasarım Ustası Orhan Şenkal

Farsça’da “yaprak” anlamına gelen kelime Osmanlı döneminde Türkçeye kazandırılmıştır. Yaprak benzeri ince tabaka halinde olan farklı nesnelere de varak ismi yüklenerek kullanılagelmiştir. Tezhip, mimari, ciltçilik vs. zanaatlerde süsleme aracı olarak kullanılan, başta altın olmak üzere çeşitli metallerin ince tabaka halinde kullanılmak üzere hazırlanmış biçimine ve bunun kullanıldığı yerdeki haline de “varak” denmektedir. Arapça kâğıt,yaprak anlamına gelen “varak” ın çoğulu. […]